Porozumiewanie się dźwiękiem

W pobliżu wodospadów wykrzykiwane słowa nie są rozpoznawalne. Nawet jeśli Ty słyszysz kogoś to wcale nie znaczy, że ten ktoś słyszy Ciebie. Podczas pokonywania kanionu każdy uczestnik powinien zatem posiadać gwizdek przymocowany do kasku lub na szyi (pod pianką). Dźwięk gwizdka jest dobrze rozpoznawalny nawet w pobliżu dużych wodospadów.

Wygwizdywane sygnały będą zgodne z ich sylabowymi odpowiednikami. Na szczęście są też zgodne z ich odpowiednikami w języku francuskim.

ilość gwizdnięćznaczenie
stop
wol-na (fr. lib-re lub O.K.)
o-pu-szczaj (fr. de-bray-er)
wy-daj li-nę
u-wa-ga, u-wa-ga (fr. at-ten-tion, at-ten-tion)

Jeżeli nie masz gwizdka staraj się krzyczeć głośno, powoli i sylabami. Używaj tylko określonych powyżej zwrotów.

używanie innych niż gwizdek instrumentów jest nieefektywne.

webmaster: wiechu@canyoning.wroclaw.pl